Πέμπτη, 29 Οκτωβρίου 2009

περί φιλίας


Κατα τον Αριστοτελη, "η φιλία, η οποία στηρίζεται στην αρετή είναι η φιλία των καλύτερων ανθρώπων.Όπως είναι γνωστό, υπάρχουν τρία είδη φιλίας, κατ' αρετήν, κατά το χρήσιμον και κατά το ηδύ. Το ανώτατο είδος είναι η φιλία επ' αρετή. Βεβαίως και οι φαύλοι μπορεί να είναι φίλοι από συμφέρον και ηδονή.
Όμως, αυτή η φιλία δεν είναι κατ' αρετήν και γι'αυτόν
τον λογο δεν θα διαρκέσει στο χρόνο
www.lexrites.com/.../index.php?...http://silver.pblogs.gr/files/66426-20051217212657_hands_friends.jpg

ΣΕ ΜΕΛΕΤΗ του Πανεπιστημίου Αιγαίου από το 2003 ώς το 2004 οιερευνητές κ. Ευστράτιος Παπάνης, επίκουρος καθηγητής Κοινωνιολογίας και η κοινωνιολόγος Αγγελική Λουίζου κατέληξαν σε ενδιαφέροντα συμπεράσματα για το πώς επηρεάζουν τη φιλία παράγοντες όπως το φύλο, η ηλικία, το μορφωτικό επίπεδο και ο γάμος. Όπως δηλώνουν, «η φιλία αξιολογείται πιο υψηλά από τις γυναίκες, κάτι που φανερώνει ότι αυτές δίνουν μεγαλύτερη έμφαση στα κοινωνικά τους δίκτυα. Το παραπάνω εύρημα βρίσκεται σε συμφωνία με άλλες έρευνες, οι οποίες έχουν αποδείξει ότι οι γυναίκες έχουν πιο ποιοτικά κοινωνικά δίκτυα συγκριτικά με αυτά των ανδρών. Φαίνεται ότι οι άνδρες όταν σταματούν κάποια δραστηριότητα ή αλλάζουν τα ενδιαφέροντά τους, μεταβάλλουν ταυτόχρονα και τις φιλικές τους σχέσεις». Συμπληρώνουν δε ότι «τα άτομα που έχουν ολοκληρώσει την Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση δίνουν μικρότερη αξία στη φιλία συγκριτικά με τα άτομα που έχουν τελειώσει ΤΕΙ ή ΑΕΙ. Ενδεχομένως, αυτοί που έχουν ολοκληρώσει την Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση έχουν διαφορετικές προτεραιότητες και ανάγκες συγκριτικά με άτομα υψηλότερου μορφωτικού επιπέδου, όπως για παράδειγμα κοινωνική ανέλιξη και βελτίωση του βιοτικού τους επιπέδου», λένε. «Είναι σχέση αποσυμπίεσης» ΟΙ ΦΙΛΟΙ έχουν θετική επίδραση και στην κοινωνία ως σύνολο. «Η φιλία είναι ένας διαπροσωπικός δεσμός που στηρίζεται στην αμοιβαιότητα. Αφορά συναισθηματικές, ηθικές, αισθητικές ή γνωστικές ανταλλαγές. Ο ρόλος της είναι σημαντικότατος τόσο στην ισορροπημένη ανάπτυξη της προσωπικότητας όσο και στη συνολική λειτουργία της κοινωνίας, δηλαδή στη σύσφιγξη του κοινωνικού δεσμού. Με δεδομένη την πίεση που ασκούν οι ιεραρχικές σχέσεις (οι οποίες είναι συνήθως σχέσεις εξουσίας), οι οικονομικές σχέσεις (οι οποίες είναι σχέσεις εκμετάλλευσης πόρων) και τέλος την κλειστότητα των ερωτικών σχέσεων, η φιλία εμφανίζεται ως ένας χώρος συναισθηματικής, ηθικής, αισθητικής, γνωστικής και, τελικώς, κοινωνικής αποσυμπίεσης», σημειώνει ο κ. ο Αντώνης Γεωργούλας, αναπληρωτής καθηγητής Κοινωνιολογίας και Κοινωνικής Ανθρωπολογίας στο Πανεπιστήμιο Κρήτης. Βέβαια, σύμφωνα με τον κ. Γεωργούλα, η φιλία έχει κάποιες προϋποθέσεις. «Προφανώς η αμοιβαιότητα που απαιτεί δεν μπορεί να δημιουργηθεί ούτε στις σχέσεις που μεσολαβεί το χρήμα, ούτε στις σχέσεις των ανθρώπων με τα πράγματα. Αν και η ιεραρχία δεν είναι πάντα ένας αποτρεπτικός παράγοντας, ο φιλικός δεσμός συνήθως δημιουργείται ανάμεσα σε πρόσωπα που βρίσκουν κάποια κοινά στοιχεία σε κοινωνικό, ηλικιακό, οικονομικό και μορφωτικό επίπεδο».
ΤΑ ΝΕΑ


......Ασφαλώς όταν ζούμε τη φιλία, κάτι μέσα μας αποζη­τά το χάδι της ανταπόδοσης, τον καθησυχασμο της συ­μπόνιας, της συμμετοχής και την εμπιστοσύνη της λεβε­ντιάς. Αυτό όμως θα συμβεί και θα μας προσφερθεί εκ των πραγμάτων κι όχι γιατί αγωνιζόμαστε να το εκμαιεύ­σουμε, όχι γιατί το απαιτούμε. Η αμοιβαιότητα θα είναι σίγουρα εκεί, όχι γιατί την εκβιάζουμε, αλλά γιατί είναι στη φύση της καλής σχέσης.

Η αγάπη, ανάμεσα σε υγιείς προσωπικότητες, είναι μόνο αμοιβαία. Ας μη ζητάμε όμως να είναι αμοιβαίες και οι προσφορές. Η υπέρβαση της ανταμοιβής είναι μεγάλη ελευθερία και, είπαμε, είναι οι ελεύθεροι και οι δυνατοί που αξιώνονται τις δυνατές σχέσεις, τα μεγάλα αισθήματα. Ας θυμόμαστε τον Γέροντα Παΐσιο να λέει: αν δώσεις στον άλλον ένα αμπέλι, αμέσως να το ξεχά­σεις. Αν όμως εκείνος σου χαρίσει ένα τσαμπί σταφύλι απο το αμπέλι που του χάρισες, μην το ξεχάσεις ποτέ.


Η ΦΙΛΙΑ ΕΙΝΑΙ Η ΠΙΟ ΕΝΤΙΜΗ ΕΚΔΟΧΗ ΤΗΣ ΑΓΑΠΗΣ...
Από το βιβλίο της Μάρως Βαμβουνάκη, Το φάντασμα της αξόδευτης αγάπης, εκδ. Ψυχογιός, 2008

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου