Σάββατο, 31 Οκτωβρίου 2009

22 χρόνια


τίποτα δεν είναι ίδιο, γιατί κι εμείς αλλάξαμε και οι καιροί αλλοιωτέψανε και δεν
ξέρω αν τους προλάβαμε. δεν ξέρω να πω πώς τους σφραγίσαμε, αν τους υποσημειώσαμε
έστω, ξέρω να πω πως δεν υπήρξε δόλος ακόμα και σ ό,τι τραυματίσαμε περνώντας

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου