Πέμπτη, 27 Νοεμβρίου 2014

http://youtu.be/KWc_iEWDdfw

from the album "Drinking Songs" (2005)
Lyrics:

& thanks for branding me a failure
& for destroying what joy I had
The mantles cracked
& turning black
I found out I'm not the man
That I fucking think I am

& you're just like a fucking ghostie
You trouble me when I try to sleep
The sombre way
You held your face
& we can never erase
All the stupid things we say

& I hope that you're dreaming of me
The way I'm forced to dream of you
& so you've won
I'll get the gun
Cos we can never undo
All the stupid things we do
Είπαμε ψέματα πολλά, ας πούμε και μια αλήθεια...

Πενιχρές συγκεντρώσεις αντίδρασης σε μια εξολοθρευτική πολιτική.
Είναι που λιγόστεψαν οι αντιστάσεις κι οι αντοχές μας;
Είναι που κουράστηκαν οι ταξιδιώτες των ονείρων;
Είναι που παθητικά υπομένουμε την απόλυτη εκμηδένιση;
 Αλλά, λέω, δεν κουράζει το όνειρο.
Και, δεν κουράζει η δίψα για να ζήσεις.
Δεν μπορεί να είμαστε παραδομένοι στο τίποτα.
Μήπως φταίει λοιπόν η επανάληψη των ίδιων προσώπων σε διαφορετικούς, έστω ρόλους;