Τρίτη, 22 Σεπτεμβρίου 2009


"Ο χρόνος και η ιστορία έχουν δικαιώσει εκείνους οι οποίοι
εβάδιζον αντιθέτως προς το ρεύμα και ήρχοντο εις
σύγκρουσιν προς τας δοξασίας της εποχής των"S Kierkegaard

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου