Σάββατο, 19 Σεπτεμβρίου 2009

του Σαββάτου

Πὼς ἤσουνα ἐχθρός μου,
δὲν τὸ ἤξερεςοἱ λέξεις σου τὸ εἶπαν.
Σ᾿ ἐκεῖνες πούλησε ὁ ἔρωτας τὸ σεισμό του
κι ἦρθε στὴ ἐπιφάνεια ὅτι δὲ μ᾿ ἀγαποῦσες...

3 σχόλια: