Τετάρτη, 29 Ιουλίου 2009

sweet movie

; Έχουν κοινό τρόπο να προσεγγίζουν τα πράγματα, το φθαρτό και το άφθαρτο, το πεπερασμένο και το αιώνιο, οι ιδιαίτεροι άνθρωποι; μπορούμε να συνδέσουμε τη μουσική του Μάνου με τα λόγια το΄"έγκλειστου" Αλεξανδρινού. Μπορούμε να δούμε το εν+κόσμιο της αιωνιότητας!

2 σχόλια: